Melding tijdelijke verkeersmaatregelen

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeersmaatregel. Vaak is dit het geval bij (bouw)werkzaamheden of werkzaamheden aan het openbare wegennet. Als u een weg wilt afsluiten in het kader van een evenement, dan vraagt u alleen een evenementenvergunning aan. U hoeft dan geen aparte melding meer te doen voor de tijdelijke verkeersmaatregel.

Voorwaarden

Maatregelen voor het afzetten van de weg moeten worden geplaatst volgens de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b. Borden plaatst u zo dat zij het zicht op verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen mag verder de weg niet beschadigen, niet gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers of voor mensen die de weg beheren en onderhouden.

Bijzonderheden

  • Het formulier moet uiterlijk twee weken voor het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingediend. Wanneer uw melding in orde is, ontvangt u ter bevestiging binnen twee weken een e-mailbericht.
  • Als u een weg wilt afsluiten in het kader van een evenement, dan vraagt u alleen een evenementenvergunning aan, een aparte melding voor de tijdelijke verkeersmaatregel is dan niet nodig.

Bijlagen

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven
  • als u de weg volledig gaat afsluiten: omleidingsplan waarin op een duidelijke tekening de omleiding en bebording zijn aangegeven.

Aanvraag

Melding Tijdelijke verkeersmaatregelen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met Digid of eHerkenning.

Kosten

U betaalt voor uw melding geen leges.

Verkeershinder

Bij de Actuele werkzaamheden en projecten vindt u per dorp de werkzaamheden in gemeente Kaag en Braassem.