Inrit of uitrit aanleggen

Als u een in- of uitrit wilt aanleggen naar een garagebox, berging of parkeerplaats op uw eigen terrein, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitrit’ nodig. Ook voor een tijdelijke uitrit heeft u een uitritvergunning nodig.

Voorwaarden

Of u een omgevingsvergunning krijgt, hangt af van de volgende zaken:

  • bruikbaarheid van de weg
  • veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • bescherming van het aanzien van de omgeving
  • bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

Op basis hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdweg? Dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als het om een tijdelijke uitrit gaat, voor bijvoorbeeld een bouwterrein. Voor een tijdelijke uitritvergunning gelden dezelfde regels als voor een permanente vergunning.

Aanvraag

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Als bijlage stuurt u een situatie- en ontwerptekening van de uitrit mee.

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente. Digitaal kan dat via het contactformulier. Post kunt u sturen naar Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u bericht of u de vergunning krijgt. 

De gemeente maakt een offerte voor de kosten van de aanleg van de in- of uitrit. Ze voert zelf de aanleg van de in- of uitrit uit, voor zover deze op de openbare weg ligt. Ook de eventuele wijzigingen aan de in- of uitrit worden door de gemeente uitgevoerd.

Een afspraak maken

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een in- of uitritvergunning of advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op via ons contactformulier. Voeg er eventueel een schets van de inrit of een situatietekening bij.

contactformulier via onlineregelen.kaagenbraassem.nl

Melden start/gereed omgevingsvergunning of sloopmelding

Bent u in het bezit van een omgevingsvergunning of sloopmelding? Of bent u aannemer van een bouwproject binnen onze gemeente? Dan moet u een melding start/gereed omgevingsvergunning doen bij de gemeente.