Inrit of uitrit aanleggen

Als u een in- of uitrit wilt aanleggen naar een garagebox, berging of parkeerplaats op uw eigen terrein, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitrit’ nodig. Ook voor een tijdelijke uitrit heeft u een uitritvergunning nodig.

Wilt u weten of uw plan haalbaar is?

Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen.

Voorwaarden

Of u een omgevingsvergunning krijgt, hangt af van de volgende zaken:

  • bruikbaarheid van de weg
  • veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • bescherming van het aanzien van de omgeving
  • bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

Op basis hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdweg? Dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als het om een tijdelijke uitrit gaat, voor bijvoorbeeld een bouwterrein. Voor een tijdelijke uitritvergunning gelden dezelfde regels als voor een permanente vergunning.

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket

Via het het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. U meldt daarmee bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Als bijlage stuurt u een situatie- en ontwerptekening van de uitrit mee. Deze tekeningen zijn belangrijk voor de beoordeling van de uitrit.

U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Normaal gesproken krijgt u binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt.

Krijgt u de vergunning? Dan legt de gemeente meestal de in- of uitrit aan

De gemeente maakt een offerte voor de kosten van de aanleg van de in- of uitrit. Ze voert zelf de aanleg van de in- of uitrit uit, voor zover deze op de openbare weg ligt. Ook de eventuele wijzigingen aan de in- of uitrit worden door de gemeente uitgevoerd.

Een afspraak maken

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een in- of uitritvergunning of advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wilt u dat wij een uitrit toetsen aan de regels? Vraag dan een vooroverleg aan.

contactformulier via onlineregelen.kaagenbraassem.nl