Conceptverzoek

Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een conceptverzoek in te dienen via onze website, vóórdat u de officiële aanvraag doet. 

Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan dus ook achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag.

U kunt het conceptverzoek aanvragen via het onderstaande e-formulier, dan gaan wij voor u aan de slag.

Conceptverzoek aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een conceptverzoek?

Geef bij uw aanvraag voldoende informatie over uw plan. Omdat wij uw plan gaan beoordelen aan de geldende regels, hebben wij informatie nodig. U moet minimaal het volgende indienen:

  • de locatie (adres en/of kadastraal perceel)
  • een toelichting op het plan
  • een schets/tekening van uw plan

Wij adviseren u om de tekeningen in ieder geval op schaal te tekenen, met de afmetingen erbij. Hoe beter de tekeningen, hoe duidelijker wij een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid. Als het nodig is voor de beoordeling, zullen wij aanvullende informatie opvragen.

De duur van het beoordelen van uw conceptverzoek hangt meestal af van de grootte van uw plan.

Voor het behandelen van een conceptverzoek geldt geen wettelijke termijn. Normaal gesproken kunt u binnen 8 tot 12 weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

Tegen het besluit op een conceptverzoek kan geen bezwaar worden gemaakt.

Het antwoord geeft alleen aan dat wij wel of niet kunnen meewerken aan uw plan. U kunt uiteindelijk wel bezwaar indienen tegen de weigering van de vergunning als u toch de officiële aanvraag omgevingsvergunning indient.

Voor het behandelen van een conceptverzoek brengen wij kosten in rekening. 

Dit is een vast bedrag van €750,- (Intaketafel). Dit zou op kunnen lopen naar €1.000,- (Omgevingstafel) als blijkt dat er meer advies noodzakelijk is.

Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten.

Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten.

U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente op deze pagina op onze website.

Wat doen wij tijdens de beoordeling van uw conceptverzoek?

Wij beoordelen uw plan op wenselijkheid en haalbaarheid. Dat betekent dat wij nagaan of het plan past binnen het beleid van de gemeente en of uw plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij doen dit aan de zogeheten Intaketafel. Bij de beoordeling van uw aanvraag zitten de verschillende specialisten van de gemeente aan tafel (o.a. verkeer, stedenbouw, wonen en groen), maar ook de Omgevingsdienst (milieu). Op die manier maken wij een integrale beoordeling van uw aanvraag.

Wat zijn de voordelen van het vooroverleg?

U hoeft tijdens het vooroverleg nog niet direct álle stukken in te dienen

Wij hebben alleen de stukken nodig die bepalend zijn of wij medewerking kunnen verlenen. Meestal is een locatie, toelichting en schets al voldoende. Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten.

U betaalt nog niet de volledige kosten van de officiële aanvraag

Omdat u nog niet alle informatie hoeft in te dienen, betaalt u minder kosten. Bij de officiële aanvraag zijn de eisen aan de aan te leveren informatie strenger en moet u veel meer documenten aanleveren. Ook worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de officiële aanvraag, als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wij kunnen met u meedenken over uw plan

Na beoordeling van uw conceptverzoek kunnen wij aangeven waarop u uw plan moet aanpassen. Bij de officiële aanvraag geldt een wettelijke termijn van acht weken met eventuele verlenging bij een verzoek om aanvullingen. Als u dan niet alle stukken tijdig indient, moeten wij helaas uw aanvraag buiten behandeling laten.