Uw invloed

De gemeenteraad hoort graag wat u te zeggen heeft en wil met u het gesprek aangaan.

Niet inspreken maar meepraten

U kunt contact met de griffier opnemen. U kunt de raadsleden ook een e-mail of brief sturen als u hen iets wilt vertellen. U kunt dit rechtstreeks naar de raadsleden sturen maar u kunt dat ook via de griffier doen. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw bericht ontvangen.

Raad uitnodigen voor werkbezoek

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in de gemeente gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Via de griffie kunt u raadsleden ook uitnodigen om bij uw bedrijf, organisatie of vereniging langs te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer 071 332 72 72 of e-mail griffie@kaagenbraassem.nl.