Uw invloed

De gemeenteraad hoort graag wat u te zeggen heeft en wil met u het gesprek aangaan.

Inspreken

U kunt invloed uitoefenen door in te spreken tijdens de Visie en Adviesvergaderingen, een commissie van de gemeenteraad. In die vergaderingen kunt u inspreken over zowel geagendeerde als niet-geagendeerde onderwerpen. Er zijn echter uitzonderingen waarover niet mag worden ingesproken:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wanneer de Visie en Adviesvergaderingen zijn? Een overzicht van de data en agenda’s is te vinden in het raadsinformatiesysteem iBabs. Als u wilt inspreken moet u dat uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering doorgeven aan de griffie. Dat kan door een e-mail te sturen naar griffie@kaagenbraassem.nl of door te bellen naar 071 332 72 72. Als u belt, vraag dan alstublieft aan de medewerker van de gemeente om u door te verbinden met de griffie.

Niet inspreken maar meepraten?

U kunt contact met de griffier opnemen. U kunt de raadsleden ook een e-mail of brief sturen als u hen iets wilt vertellen. U kunt dit rechtstreeks naar de raadsleden sturen maar u kunt dat ook via de griffier doen. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw bericht ontvangen. De contactgegevens van de raadsleden kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem iBabs

Raad uitnodigen voor werkbezoek

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in de gemeente gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Via de griffie kunt u raadsleden ook uitnodigen om bij uw bedrijf, organisatie of vereniging langs te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer 071 332 72 72 of e-mail griffie@kaagenbraassem.nl. Als u belt, vraag dan alstublieft aan de medewerker van de gemeente om u door te verbinden met de griffie.