Raadsleden en griffie

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die om de 4 jaar worden gehouden.

De huidige gemeenteraad is aangesteld voor de periode van 2022 - 2026.

Gemeenteraadsleden

Een overzicht van alle gemeenteraadsleden vindt u in het Raadsinformatiesysteem (in de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; Internet Explorer werkt minder goed).

Griffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad en heeft de volgende taken: informatievoorziening, advisering, ondersteuning bij initiatieven, moties en amendementen, voorbereiding besluitvorming en is de vraagbaak voor de raads- en burgerleden. De griffie bestaat uit de raadsgriffier en twee raadsadviseurs/plaatsvervangend raadsgriffiers. U kunt de griffie bereiken via e-mail griffie@kaagenbraassem.nl of telefonisch via 071 332 72 72. Als u belt, vraag dan alstublieft aan de medewerker van de gemeente om u door te verbinden met de griffie.