Aanbestedingen

Hoe werkt de gemeente als aanbestedende dienst.

Als de gemeente Kaag en Braassem leveringen, diensten of werken aanbesteedt, is die informatie te vinden op www.aanbestedingskalender.nl of op www.tendernedn.nl. Het gaat dan om informatie over nationale en Europese aanbestedingen. De manier waarop werken, diensten en leveringen aanbesteed worden is aan regels gebonden. Dit is te verdelen in Europese, nationale en lokale regelgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Kaag en Braassem

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is belangrijk voor gemeenten. Er is veel aandacht voor de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit spelen hierin een grote rol. Professioneel inkopen levert mogelijke besparingen op en leidt tot verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een kwestie van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen. Lees het inkoop en aanbedingsbeleid Kaag en Braassem op overheid.nl.

Hulp bij aanbesteden

Heeft u nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen van de overheid? Op www.ondernemersplein.nl vindt u een handig stappenplan.

Verschillende vormen van aanbesteden

Aanbesteden kan in verschillende vormen, met het volgen van verschillende procedures.

  • Europese aanbestedingsprocedure: Bij een Europese aanbesteding zijn er een aantal vastgelegde procedures afhankelijk van de aanbestedingsvorm. Voor het volgen van de Europese aanbestedingsprocedure gelden normbedragen. Deze kunt u terugvinden op www.pianoo.nl, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Deze bedragen worden elke twee jaar bijgesteld door de Europese Commissie van de Europese Gemeenschap.
  • Openbaar aanbesteden: Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt op www.aanbestedingskalender.nl, waarop iedereen kan inschrijven.
  • Openbaar aanbesteden met voorafgaande selectie: Een aanbesteding met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan melden. En waarvoor ten minste één, maar niet meer dan het aantal gegadigden vermeld in de bekendmaking, kunnen worden uitgenodigd.
  • Meervoudig onderhands aanbesteden: Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste drie natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd. Het uit te nodigen aantal is meestal niet meer dan vijf.
  • Enkelvoudig onderhands: Bij deze vorm van aanbesteden is in principe helemaal geen sprake van een aanbesteding omdat slechts met één partij onderhandeld wordt over de opdracht. Deze vorm van ‘aanbesteding’ wordt ook wel ‘één op één benadering‘ of ‘gunning uit de hand’ genoemd. Dit is geen geregelde aanbestedingsvorm. Deze vorm wordt vaak toegepast bij kleine en eenvoudige opdrachten.