Vergunningen

 • Aangevraagde vergunningen inzien

  U kunt zien welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, ter inzage liggen op het gemeentehuis en welke zijn verleend.

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist.

 • Bibob onderzoek

  De gemeente kan een onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob onderzoek.

 • Bouwen en verbouwen

  Een omgevingsvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen.

 • Carbidschieten

  Carbidschieten is in de gemeente Kaag en Braassem vanwege de veiligheidsrisico’s en mogelijke overlast binnen de bebouwde kom niet toegestaan. Het carbidschieten buiten de bebouwde is niet geheel verboden, maar onder voorwaarden toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

 • Collectevergunning, aanvragen

  Om in de gemeente een collecte te houden heeft u een collectevergunning nodig.

 • Horecavergunningen

  Drank- en horecavergunning, drank en horecaontheffing aanvragen, vergunning plaatsen speelautomaten

 • Kabel- en Leidingvergunningen / instemmingsbesluit

  Voor het aanleggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

 • Kleding of textielinzameling

  Voorwaarden voor het inzamelen van oude kleding en/of schoenen inzamelen.

 • Loterijvergunning

  Voor het houden van een loterij heeft u een vergunning nodig.

 • Marktplaats, aanvraag

  U bent op zoek naar een standplaats op een weekmarkt.

 • Melding klein kansspel

  Organiseert u een klein kansspel zoals een bingo of rad van avontuur, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Ontheffing winkeltijden

  Met een ontheffing winkeltijden mag u buiten de reguliere openingstijden uw winkel extra openstellen.

 • Reclame-, driehoeks- of sandwichborden plaatsen

  Reclame maken op sandwichborden of vrije plakplaatsen.

 • Spandoek ophangen, toestemming vragen

  Wilt u een activiteit in Kaag en Braassem of een ideëel doel aankondigen? Vraag dan toestemming aan de gemeente om een spandoek ophangen op het gemeentelijk frame aan de Noordhoek in Roelofarendsveen

 • Standplaats, aanvraag

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Stel uw vraag bij Loket Dienstverlening

  Voor vragen over wonen en bouwen kunt u uw vraag stellen aan onze de medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en handhaving

 • Straatartiest optreden, ontheffing

  Als u muziek (maar ook dans, toneel beeldende kunst) wilt bieden voor publiek of op een normaliter voor publiek bestemde plaats, heeft u hiervoor geen vergunning nodig.

 • Ventvergunning

  Als u aan de deur verkopen of diensten aanbiedt.

 • Vuurwerk opslaan, kopen, verkopen en afsteken

  Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners zelf afsteken, tijdens oud en nieuw. U mag geen consumentenvuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming.

 • Woning splitsen

  Wanneer u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen.