Loterijvergunning

Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500,-. Is het prijzengeld meer dan € 4500,-  dan moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen; dit kan via de website kansspelautoriteit.nl.

Voorwaarden

  • U moet de vergunning minimaal 2 weken voor de lotenverkoop aanvragen
  • de waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,-
  • het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet
  • minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang
  • uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen.

Kosten

De kosten zijn € 32,65 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verenigingen en stichtingen hoeven geen leges te betalen; deze vallen onder de legesvrijstelling.

Aanvraag

U vermeld bij de aanvraag:

  • bestemming van de opbrengst
  • datum loterij, aantal loten, prijs per lot
  • startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen
  • wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor
  • gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst.

Loterijvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van de vereniging door.