Melding klein kansspel

Bij een kansspel hebben de deelnemers geen invloed op de uitslag van het spel. Organiseert u een klein kansspel zoals een bingo of rad van avontuur, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

Voorwaarden

  • meldt het kleine kansspel minimaal veertien dagen van tevoren aan
  • uw vereniging (en ook stichtingen en kerken die gelijk te stellen zijn met een vereniging) bestaat minimaal 3 jaar
  • de waarde van de prijzen mag niet meer dan € 400 per serie zijn
  • het totale prijzenpakket mag maximaal € 1.550 zijn
  • de opbrengst moet passen in het doel van de vereniging.

Kosten

Geen.

Aanvraag

U vermeld bij de aanvraag:

  • welk kansspel, locatie, datum en tijdstip van bijeenkomst
  • waarde per serie en totale waarde prijzenpakket
  • doel van de opbrengst
  • indien nodig wordt achteraf naar de statuten van de vereniging gevraagd.

Klein kansspel melden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Overige informatie

Als u online kansspelen wilt organiseren voor de Nederlandse markt, heeft u een vergunning kansspelen op afstand nodig. Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersplein.nl