Melding klein kansspel

Voorwaarden

  • meldt het kleine kansspel minimaal 2 weken van tevoren aan
  • uw vereniging bestaat minimaal 3 jaar
  • de waarde van de prijzen mag niet meer dan € 400 per serie zijn
  • het totale prijzenpakket mag maximaal € 1.550 zijn
  • de opbrengst moet passen in het doel van de vereniging.

Kosten

Geen.

Aanvraag

U vermeld bij de aanvraag:

  • welk kansspel, locatie, datum en tijdstip van bijeenkomst
  • waarde per serie en totale waarde prijzenpakket
  • doel van de opbrengst
  • indien nodig wordt achteraf naar de statuten van de vereniging gevraagd.

Klein kansspel online melden  (u logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in).

U ontvangt binnen 2 weken een reactie.