Melding klein evenement

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, een straatspeeldag of buurtbarbecue, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente. U krijgt na uw melding direct een bevestiging. Deze bevestiging is, behoudens een tegenbericht, uw bewijs dat uw evenement gemeld is en plaats mag vinden.

Organiseert u ieder jaar een klein evenement, dan meldt u dit ieder jaar opnieuw. Wij controleren voor u of de datum en locatie beschikbaar zijn en er bijvoorbeeld geen bouw-  of wegwerkzaamheden zijn. Zijn er geen belemmeringen en krijgt u niet uiterlijk één week voor uw evenement een tegenbericht, dan kan uw evenement georganiseerd worden.

Voorwaarden

 • het evenement duurt maximaal één dag
 • er is een organisator bij het evenement aanwezig
 • er zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig
 • bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig
 • er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht
 • het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur
 • er geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00 uur
 • het evenement niet op doorgaande wegen is en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • het evenement een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar) heeft
 • omwonenden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator worden geïnformeerd
 • er geen afvalstoffen worden verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder
 • indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden, dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende regels;  zoals voor:

 • gebruik van een barbecue
 • evenementen in gebouwen (die vallen onder een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een melding brandveilig gebruik) 
 • evenementen op de weg zoals een puzzeltocht of een wielerwedstrijd
 • het oplaten van ballonnen
 • het houden van een optocht
 • wedstrijden op de openbare weg, hierbij inbegrepen een openbare waterweg.

Alle regels kunt u terugvinden in het evenementenbeleid op overheid.nl.

Kosten

Geen.

Aanvraag

U dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement de melding te doen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • gegevens evenement
 • gegevens aanvrager
 • locatie, datum en begin- en eindtijd van het evenement
 • vermeld indien van toepassing welke objecten u gaat plaatsen; u stuurt mee: certificaat van goedkeuring bij springkussens, waterloopballen of tenten met 2 of meer dichte zijden. Deze kunt u opvragen bij de verhuurder.

Klein evenement melden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl  U logt in via DigiD of eHerkenning.