Toeslagen

Toeslagen zijn regelingen en vergoedingen die een aanvulling kunnen zijn op uw inkomen.

 • Energietoeslag 2023

  05 april 2023

  Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Het bedrag en de voorwaarden zijn nog niet bekend. We verwachten in juni meer te weten. Dan leest u het hier op de website.

 • Huurtoeslag, aanvragen

  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.

 • Individuele inkomenstoeslag, aanvragen

  Heeft u al langere tijd een laag inkomen? Dan kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen.

 • Individuele studietoeslag, aanvragen

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

 • Kinderopvangtoeslag, aanvragen

  Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

 • Zorgtoeslag, aanvragen

  Met laag inkomen heeft u in veel gevallen recht op zorgtoeslag. Hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, hangt af van onder andere het inkomen en de leefsituatie.