Individuele studietoeslag, aanvragen

De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking blijvend niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Voorwaarden

  • U volgt een opleiding waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS).
  • U hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten).
  • U bent als gevolg van een ziekte of gebrek blijvend niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven.

De individuele studietoeslag bedraagt (netto) per maand:

Leeftijd Bedrag
21 en ouder €328,59
20 jaar €262,87
19 jaar €197,15
18 jaar €164,30

 

 

Aanvraag

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkeringen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aanvraagformulier voor de individuele studietoeslag kunt u aanvragen bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem eerst de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn (Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn). U kunt ook langskomen bij het Serviceplein. Een afspraak is niet nodig.