Individuele studietoeslag, aanvragen

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. De individuele studietoeslag is € 250. Deze wordt maximaal 1 keer per jaar uitgekeerd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm (rijksoverheid.nl). 

U kunt een individuele studietoeslag aanvragen als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • uw vermogen niet hoger is dan wettelijk is toegestaan (rijksoverheid.nl)
  • het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsdeelname.

Aanvraag

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aanvraagformulier voor de individuele studietoeslag kunt u aanvragen bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem eerst de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Meenemen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de daarin gevraagde documenten.