Financiële hulp

Heeft u moeite om maandelijks rond te komen, geen werk of schulden opgebouwd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een van de minimaregelingen van de gemeente Kaag en Braassem.

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

 • Minimaregeling, aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Kindpakket, aanvragen

  Heeft uw gezin een laag inkomen? Als u één of meer kinderen heeft komt u misschien in aanmerking voor het Kindpakket van de gemeente Kaag en Braassem. Deze regelingen geven u extra financiële ondersteuning.

 • Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

  Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u nu iets belangrijks echt niet kunt betalen? Bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast. Dan kan de gemeente u in bepaalde gevallen helpen.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Als u een laag inkomen of weinig tot geen eigen vermogen heeft, dan kunt u voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • Bijdrage culturele activiteiten voor kinderen

  Voor gezinnen met een laag inkomen waarvan de kinderen willen deelnemen aan een culturele activiteit.

 • Individuele inkomenstoeslag, aanvragen

  Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen.

 • Individuele studietoeslag, aanvragen

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

 • Jeugdhulp

 • Bijdrage voor sporten en zwemdiploma A

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten en/of voor een zwemdiploma A.

 • Bijdrage schoolkosten, aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing is de enige gemeentelijke belasting waar u (gedeeltelijke) kwijtschelding voor kunt krijgen. Het ligt aan uw inkomen en persoonlijke situatie of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Als uw kind door een beperking of psychische problemen zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Samen met u kijkt het Kernteam Kaag en Braassem wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem.

 • Voedselbank

  De Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen met een kleine beurs.