Financiële hulp

Informatie over Bijdrage duurzame gebruiksgoederen, Bijdrage schoolkosten of kindpas, Bijdrage voor sport en culturele activiteiten voor kinderen, Bijdrage voor zwemdiploma A en B, Collectieve zorgverzekering voor minima, Hulp bij schulden
Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag, Kindpakket, Kwijtschelding afvalstoffenheffing, Minimaregeling, Startpunt Geldzaken en Voedselbank

 • Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

  Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u nu iets belangrijks echt niet kunt betalen? Bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast. Dan kan de gemeente u in bepaalde gevallen helpen.

 • Bijdrage schoolkosten of kindpas, aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en heeft kleine kinderen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in materiële voorzieningen zoals een fiets, laptop, kindpas of schoolspullenpas.

 • Bijdrage voor sport en culturele activiteiten voor kinderen

  Voor gezinnen met een laag inkomen waarvan de kinderen willen deelnemen aan sport of culturele activiteit.

 • Bijdrage voor zwemdiploma A en B

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die een zwemdiploma A en B willen halen

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Als u een laag inkomen of weinig tot geen eigen vermogen heeft, dan kunt u voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • De TONK: regeling voor huishoudens in financiële nood

  Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.

 • Individuele inkomenstoeslag, aanvragen

  Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen.

 • Individuele studietoeslag, aanvragen

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

 • Kindpakket, aanvragen

  Heeft uw gezin een laag inkomen? Als u één of meer kinderen heeft komt u misschien in aanmerking voor het Kindpakket van de gemeente Kaag en Braassem. Deze regelingen geven u extra financiële ondersteuning.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing is de enige gemeentelijke belasting waar u (gedeeltelijke) kwijtschelding voor kunt krijgen. Het ligt aan uw inkomen en persoonlijke situatie of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Minimaregeling, aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Startpunt Geldzaken

  Wilt u vaker geld overhouden aan het einde van de maand? Geeft u teveel geld uit en wilt u besparen? Of heeft u geldzorgen? De gemeente werkt samen met Startpunt Geldzaken.

 • Voedselbank

  De Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen met een kleine beurs.