Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

Heeft u, als gevolg van bijzondere omstandigheden, extra uitgaven die echt nodig zijn en die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Het gaat dan om kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine. Duurzame gebruiksgoederen zijn algemene kosten waarvan verwacht wordt dat u die zelf betaalt, ook met een bijstandsuitkering. De gemeente wil mensen die al langere tijd een minimaal inkomen en geen of weinig vermogen hebben, ondersteunen. Daarvoor is de regeling duurzame gebruiksgoederen gemaakt.

Voorwaarden

De bijdrage bedraagt per huishouden maximaal € 380 per jaar.

Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

U kunt voor de volgende kosten een bijdrage krijgen:

  • wasmachine, koelkast, stofzuiger en een kookplaat
  • televisie óf computer, voor zover u geen recht heeft op de computer op grond van regeling voor kinderen (zie hieronder).

Aanvraag

Doe uw aanvraag voor een minimabijdrage bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Medewerkers van het Serviceplein willen u graag telefonisch of persoonlijk spreken. U kunt dan uw antwoorden op het aanvraagformulier verduidelijken.

Alle werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn).

Meenemen

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank- en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woning, kentekenbewijs auto).