Bijdrage voor zwemdiploma A en B

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Wilt uw kind sporten of zwemdiploma A of B halen, maar heeft u een te laag inkomen om dat te kunnen betalen? Kinderen vanaf 5 jaar kunnen dankzij Stichting Lani en het Nico Straathoffonds gratis het A-diploma halen bij de Tweesprong. Naast de gemeente Kaag en Braassem zijn er ook andere partijen die een bijdrage aan het fonds doen. Dit zijn zowel organisaties (zoals het Rabobank stimuleringsfonds) als betrokken inwoners.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat hun ouders/verzorgers een inkomen op minimum niveau hebben.

Aanvraag

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ook kunt u naar het spreekuur van de Papierwinkel van de Driemaster. Bent u niet in de gelegenheid om naar een wijkpunt te komen en heeft u wel een vraag? Die kunt u stellen aan het Kernteam Kaag en Braassem. Zij helpen u verder.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van alle intermediairs (scroll naar beneden naar het kopje 'Intermediairs per gemeente').

De intermediair kan de aanvraag online indienen via www.allekinderendoenmee.nl.