Minimaregeling, aanvragen

Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Bijzonderheden

 • Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, .is er de regeling duurzame gebruiksgoederen.
 • Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is het noodzakelijk dat:
  • het gaat om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen
  • het kosten zijn die u niet zelf kunt betalen
  • en kosten die u ook niet vergoed krijgt bijvoorbeeld via de zorgverzekering.
 • Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur.
 • Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze minimaregeling mag:

 • uw inkomen gedurende een periode van 36 maanden niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • uw eigen vermogen niet hoger zijn dan € 5.940 (alleenstaanden) of € 11.880 (alleenstaande ouder/gehuwden).

De gemeente kan u een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage geven van de volgende kosten:

 • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
 • kosten voor vervoer
 • kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen.

Soms kunt u ook meedoen in een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden, kunnen gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden of hebt u recht op een individuele inkomenstoeslag. Welke kosten worden vergoed en hoeveel, hangt af van het minimabeleid in de gemeente.

Aanvraag

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Meenemen

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

 • recent loonstrookje
 • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
 • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).