Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt.

Voorwaarden

 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U heeft een vast woonverblijf in Kaag en Braassem 
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

Bijzonderheden

 • Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21) en deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand.
 • Nadat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, moet u eerst 28 dagen zelf werk zoeken. Dit heet de zoekperiode. Voor jongeren tot 27 jaar geldt de zoekperiode altijd. Bent u 27 jaar of ouder, dan beslist de gemeente of de zoekperiode voor u geldt. De zoekperiode gaat in op de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bewaar al uw sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.
 • Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw vermogen. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie. Kijk voor de vermogensgrens op rijksoverheid.nl .
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Is uw aanvraag nog niet volledig of is meer onderzoek nodig, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
 • Gegevens over vermogen (bezittingen als auto, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • Hoogte van hypotheek of huur
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever

Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan van beide personen bovenstaande gegevens meenemen.

Aanvraag

U kunt zich inschrijven bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) via Werk.nl.  u kunt ook contact opnemen met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorschot

Binnen 4 weken nadat u zich heeft gemeld voor een uitkering krijgt u automatisch een voorschot van de gemeente. U blijft daarna per 4 weken het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen op uw aanvraag. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Het voorschot moet u later terug betalen. Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, dan kan de gemeente het voorschot verrekenen met uw uitkering.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering
 • U onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten valt
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert en u dat te verwijten valt
 • U onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.