Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), aanvragen

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkeloos bent geworden.

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft kunt u een afspraak maken bij het Serviceplein Alphen aan den Rijn.

IOAW-uitkering aanvragen

Bent u oudere zelfstandig ondernemer en gaat u stoppen met uw bedrijf omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt? kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. De IOAZ-uitkering vult na beëindiging van uw bedrijf uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor de uitkering.

Voorwaarden

  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen en uw vermogen (spaargeld en bezittingen) tellen niet mee
  • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering
  • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u heeft op of na uw 50e jaar een WGA-uitkering ontvangen. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was
  • U hebt recht op een IOAW- uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Bijzonderheden

Zolang u een IOAW-uitkering ontvangt, heeft u de plicht om:

  • te solliciteren
  • aangeboden werk te accepteren
  • mee te werken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden in het arbeidsproces
  • mee te werken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor geschikte scholing of opleiding
  • mee te werken aan de door de gemeente aangewezen scholing en/of opleiding om uw kansen op werk te verbeteren
  • naar afspraken te komen die de gemeente met u maakt.

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? Dan kunt een Bbz-uitkering aanvragen.

Aanvraag

Voor u naar het Serviceplein gaat, moet u zich inschrijven bij het UWV. Dat doet u via Werk.nl. Nadat u zich heeft ingeschreven via Werk.nl, neemt u contact op met het Serviceplein via 14 0172 om een afspraak te maken.