Jeugdfonds voor sport en culturele activiteiten

Het is belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze betalen de contributie of lesgeld en als het budget het toelaat, attributen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Voorwaarden

Aanvraag

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon (ook wel intermediair genoemd). De tussenpersoon kan een aanvraag voor u indienen. Vraag aan de juf of meester op school, bijhet Kernteam Kaag en Braassem of de Papierwinkel van de Driemaster om een aanvraag voor u te doen. Ook op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl staat een lijst met intermediairs.

Tip

U kiunt voor de benodigde sportkleding een kindpas aanvragen via de website www.elkkinddoetmee.nl.