Werk vinden

Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot.

Voorwaarden

Hebt u een uitkering? Dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren, bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Bijzonderheden

U kunt een vergoeding vragen voor:

 • cursuskosten en lesgeld
 • kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken)
 • examenkosten
 • reiskosten
 • kosten voor kinderopvang.

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Als u werkloos bent en geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Aanvraag

Alle zaken op gebied van werk en inkomen, inburgering, kinderopvang, bijzondere bijstand en het minimabeleid, worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Heeft u nu al vragen, neemt u dan contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn'). 

 1. Neem eerst contact op met uw trajectbegeleider, klantmanager of met het Serviceplein
  De gemeente kan de kosten direct aan de school betalen. Maar soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Bewaar daarom alle bonnen, facturen en declaraties.
 2. Aanmelden bij UWV
  Daarna meldt u zich aan bij het UWV. Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven op Werk.nl. Online inschrijven kan met uw DigiD.
 3. Werkplan maken
  Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet. U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

Meenemen

Krijgt u een rekening van de kosten of moet u deze in eerste instantie zelf betalen? Lever dan de declaraties en facturen in bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.