Werken met een beperking of met ondersteuning

Heeft u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig? Dan kan de gemeente u helpen met beschut werk.

Beschut werk

Ook met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking is het fijn en goed om mee te doen in de samenleving (te participeren). Toch kan het lastig zijn om te werken met een arbeidsbeperkin (rijksoverheid.nl). Want u heeft misschien meer begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig om lekker te kunnen werken. Soms kan de gemeente of het UWV werkgevers daarbij helpen. Is dat voor u nog niet de goede hulp? Dan is er ook nog ‘beschut werk’.

Wer

Voorwaarden

U vraagt zelf bij het UWV om een beoordeling van uw arbeidsvermogen. Met arbeidsvermogen wordt bedoeld of u de mogelijkheden hebt om te kunnen werken. U hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding of ondersteuning kunt werken
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken
  • alleen beschut werk kunt doen.

De uitkomst van de beoordeling door het UWV bepaalt of u hulp krijgt. Heeft u recht op beschut werk? Dan heeft u recht op begeleiding en aanpassing van de werkplek, zoals:

  • een fysieke aanpassing
  • minder taken
  • meer werkbegeleiding
  • continu begeleiding
  • een ander werktempo
  • kortere werkdagen.

Aanvraag

Doe bij het UWV een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen.

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u vragen? Stel ze aan het Serviceplein Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van de gemeente Alphen aan den Rijn.