Clientondersteuning: Meedenkers

Het kan lastig zijn om de weg te vinden in de complexe structuur van ingewikkelde regelingen, wetten en instellingen. Daar is iets op bedacht.

Stel dat u als inwoner een beroep wil doen op bepaalde hulp, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een Meedenker zijn. Een Meedenker is een opgeleide vrijwilliger die inwoners gratis ondersteunt en meedenkt vanuit hun eigen ervaring of het werk dat ze doen. Dit geldt ook voor hulp bij zaken als jeugdhulp, welzijn, (preventieve) zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Aanvraag

Hulp van een Meedenker aanvragen kan door een e-mail te sturen naar meedenkers@dedriemaster.nu of bel op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur naar de Infolijn: 071 - 3317967. Kijk voor meer informatie op de website van De Driemaster.

Bij de uitgenodiging voor een gesprek via het Kernteam Kaag en Braassem, Participe, het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn of Tom in de Buurt, krijgt u de mogelijkheid dat u gebruik kunt maken van een cliëntondersteuner.

Kosten

Cliëntondersteuning is gratis.