Volmacht voor verkiezingen

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen. Dit kunt u doen met een onderhandse volmacht of een schriftelijk volmacht. Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen door de gemeente ontvangen zijn.

Onderhandse volmacht

Met uw stempas kunt u een volmacht geven aan iemand die in dezelfde gemeente woont. Dit wordt een 'onderhandse volmacht' genoemd.

 • u vult hiervoor de achterzijde van uw stempas in
 • u en uw gemachtigde moeten beiden tekenen
 • de kiezer die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs laten zien en uw stempas. Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn (u leest hierover meer op de website van de Kiesraad)
 • de persoon die u machtigt, mag maximaal 3 volmachten aannemen
 • bent u toch in de gelegenheid zelf te gaan stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken en uw omgezette stempas terugvragen aan uw gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan zelf uw stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Wilt u iemand machtigen vóór u uw stempas heeft ontvangen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. Hiermee machtigt u een andere kiesgerechtigde om voor u te stemmen.

 • de persoon die u machtigt moet een stempas hebben ontvangen voor dezelfde verkiezing. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd uitgebracht worden met de eigen stem
 • u en uw gemachtigde moeten beiden tekenen
 • de persoon die u machtigt, mag maximaal 3 volmachten aannemen
 • bij goedkeuring van uw verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hiermee kan hij namens u stemmen
 • voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u alleen iemand machtigen uit uw eigen gemeente
 • voor een referendum kunt u ook iemand machtigen buiten uw eigen gemeente
 • het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht weer in te trekken. Als een schriftelijke volmacht eenmaal is verstrekt wordt uw stempas ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk zelf te stemmen.

Aanvraag

Meer informatie

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden over verkiezingen op rijksoverheid.nl.