Asbest verwijderen, melden

Voor het verwijderen van asbest/asbestgelijkend materiaal gelden een aantal regels. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt kunt u gezondheids- risico’s lopen omdat er kankerverwekkende stoffen vrij kunnen komen. Daarom moet u in alle omstandigheden een melding doen voor het slopen van asbest/asbestgelijkend materiaal.

Melding doen

Het melden gaat via het indienen van een sloopmelding bij de Omgevingsdienst West-Holland . Als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen op uw sloopmelding, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest.

Asbest verpakkingsmateriaal (zakken)

Op vertoon van uw schriftelijke toestemming sloopmelding om asbest uit uw huis te verwijderen, kunt u bij het afvalbrengstation gratis verpakkingsmateriaal (speciale asbest zakken en tape) halen. Pak het af te voeren asbest thuis dubbel in de asbest zakken (dit mag niet op het afvalbrengstation of openbare weg).

Afvoeren

Op vertoon van uw schriftelijke toestemming sloopmelding kan het dubbel ingepakte asbest afgevoerd worden op het Afvalbrengstation. U ontvangt dan ook een ingevuld formulier ”registratie inname asbesthoudend materiaal”. Dit formulier is uw bewijs dat het asbest op de juiste manier is afgevoerd.

Asbest verwijderen uit eigen woning en veiligheidsmaatregelen

Het zelf verwijderen van asbest uit de woning/schuur is mogelijk indien:

  • Het minder dan 35 m2 per kadastraal perceel betreft.
  • Het om geschroefde dakplaten en/of niet verlijmde vloerbedekking/vloertegels gaat.
  • Draag beschermende kleding/mondkapje/veiligheidsbril
  • Sluit de werkruimte zo goed mogelijk af
  • Houd asbesthoudend materiaal nat
  • Verwijder resten met een natte doek (doe ook deze bij het af te voeren asbest);     nooit met de stofzuiger
  • Verwijder asbesthoudend materiaal in grote delen
  • Geef asbesthoudend materiaal/afval nooit met het (grof) huisvuil mee

Een gespecialiseerd bedrijf inhuren

U moet asbest laten verwijderen als u:

  • Meer dan 35 m2 per kadastraal perceel heeft
  • Gelijmde of geniete platen, dakleien of niet hechtgeboden asbest heeft

Tip

Weet u niet zeker of u uw asbestmateriaal zelf mag verwijderen? Volg dan het Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest op Rijksoverheid.nl. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving  staat meer informatie over asbest.