Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Naast de Omgevingswet gaat ook de nieuwe Wkb in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Een deel van het bouwtoezicht gaat van de gemeente naar de markt.

Als u wilt (ver)bouwen schakelt u mogelijk zelf een kwaliteitsborger in

Dat hangt af van de grootte van het bouwwerk. Schakel een kwaliteitsborger inschakelen als uw bouwwerk onder ‘gevolgsklasse 1’ van de Wkb valt. Er zijn in totaal drie gevolgsklassen in de Wkb. Voor gevolgsklassen 2 en 3 doet de gemeente voorlopig het toezicht. Maar ook die gevolgsklassen gaan in de toekomst naar de markt.

Doe vooraf de vergunningcheck in het Omgevingsloket

De vergunningcheck vertelt u of u een kwaliteitsborger moet inschakelen. Dit betekent dat u als initiatiefnemer na moet gaan onder welke gevolgsklasse uw bouwwerk valt, vóórdat u gaat (ver)bouwen. Dat kan in het Omgevingsloket.

Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet.

De Wkb regelt alleen de technische bouwactiviteit in de omgevingsvergunning

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Eerder werd de controle uitgevoerd door de gemeente. Onder de Wkb is dit meestal een taak van de kwaliteitsborger.

Vanaf 1 januari hoeft u niet langer voor alle bouwwerken een technische bouwactiviteit aan te vragen

Voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand voldoet een bouwmelding bij de gemeente. Wel moet u bij deze bouwwerken, die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. De nieuwe wet gaat als eerste gelden voor nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Na een gewenningsperiode van 6 maanden zullen ook verbouwingen onder gevolgklasse 1 komen te vallen.

Voor de ruimtelijke bouwactiviteit heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig

Dit heet straks de ‘omgevingsplanactiviteit’. Dit kunt u ook vinden via de vergunningcheck in het Omgevingsloket.