Naamskeuze kind

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

Voorwaarden

Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie.

Als u getrouwd of geregistreerd partners bent:

  • uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader of duomoeder
  • wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Dan moeten beide ouders een verklaring afleggen bij de gemeente.

Als u een andere relatie heeft:

  • uw kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder
  • wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van de vader of duomoeder? Dan moet de vader of duomoeder het kind erkennen. De vader of duomoeder kan dit het kind erkennen voor de geboorte of erkennen na de geboorte.

Adoptie:

  • adopteren een man en een vrouw samen een kind? Dan kiezen zij één van hun achternamen
  • adopteren 2 mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kiezen zij één van hun achternamen
  • krijgen 2 vrouwen samen een kind en is bij de geboorte het juridisch ouderschap automatisch ontstaan? Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente
  • krijgen 2 vrouwen samen een kind en heeft de duomoeder het kind erkend? Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.

Bijzonderheden

Aanvraag

Maak online een afspraak. U en uw partner moeten beide langskomen.

Let op: vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de vader of de duomoeder
  • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.