Vervangen populieren Alkemadelaan in Oude Wetering

Later dit jaar wordt gestart met fase 1 van het vervangen van de 48 populieren aan de Alkemadelaan in Oude Wetering. Dit is nodig, omdat deze bomen bij stormen voor gevaarlijke situaties voor het verkeer zorgen met afbrekende takken. De bomen zullen worden vervangen door soorten die minder risico’s hebben op afbrekende takken dan de huidige populieren. Vanaf 25 maart wordt al wel dood hout verwijderd, in verband met veiligheid.

Foto AlkemadelaanPopulieren hebben heel zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar als ze ouder worden. Hierdoor breken er gemakkelijk grote takken af, zelfs op een bijna windstille dag.

Vervanging

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren en op basis daarvan een bomenbeheerplan opgesteld. Gedurende 12 jaar worden in 4 fases alle bomen vervangen. Voor de populieren komen verschillende soorten bomen terug, zoals de Ratelpopulier, Eik, Linde en Iep. Dit zorg dat er een (bio)diverser beeld ontstaat. Door het in fases te doen blijft de Alkemadelaan groen en zullen als de laatste bomen vervangen worden de eerste bomen al flink gegroeid zijn. De huidige bomen hebben nog een levensverwachting van 15 jaar.

Veiligheid

De bomen die niet gelijk vervangen worden, zullen voor de veiligheid gericht gesnoeid worden op dood hout, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.

 

Luchtfoto van de Alkemadelaan, met de locaties van de bomen. Er zijn 4 fases waarin de bomen worden vervangen. Iedere fase is met een kleur in de kaart aangegeven.