Gemeentenieuws

Nieuws van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het webarchief.

 • Woensdag 7 december: de raad vergadert

  06 december 2022

  Woensdagavond 7 december a.s. zijn er vergaderingen van de gemeente Kaag en Braassem. de Hoorzitting Bestemmingsplannen en de Visie en Advies-avond.

 • Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

  02 december 2022

  Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast kijken zij ook naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend tijdens een bijeenkomst op 1 december.

 • Gevolgen Coronavirus

  Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan.

 • Laag inkomen? Voor een lage premie uitgebreid verzekerd

  01 december 2022

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt geen uitgebreide zorgverzekering betalen? Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ook in 2023 een collectieve zorgverzekering aan.

 • College stelt de raad voor om stijging gemeentelijke belastingen te dempen met eenmalige tegemoetkoming

  24 november 2022

  Inwoners en ondernemers hebben in het afgelopen jaar te maken met forse prijsstijgingen van onder andere energie en voedingsmiddelen. Dat maakt dat een groeiend aantal inwoners steeds meer moeite heeft om rond te komen. Vanuit de landelijke overheid is een maximum normering voor de energietarieven vastgesteld om inwoners tegemoet te komen. Ook kunnen inwoners energietoeslag of kwijtschelding aanvragen. De gemeente Kaag en Braassem wil daarnaast een extra steuntje in de rug doen.

 • Vraag snel uw energietoeslag aan!

  23 november 2022

  Heeft u recht op energietoeslag, maar deze nog niet aangevraagd? Wacht dan niet langer.

 • Wethouder Kistemaker opent tiny forest in Hoogmade

  22 november 2022

  Op dinsdag 22 november 2022 opent wethouder Dolf Kistemaker de derde tiny forest in de gemeente Kaag en Braassem. Dit ‘mini-bos’ komt in Hoogmade. Eerder is al eentje geopend in Leimuiden en in Rijnsaterwoude. In de loop van de jaren hopen wij in iedere dorpskern van onze gemeente een tiny forest te openen.

 • Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

  22 november 2022

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Het correct bijhouden van deze registratie is een taak van de gemeente en heeft tot doel andere organisaties te voorzien van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van der Meer

  09 november 2022

  Op zondag 6 november ontving de heer C.J. van der Meer uit Leimuiden een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Astrid Heijstee. Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

 • Door met ontwikkeling zuidkant Sportpad

  08 november 2022

  Maandagavond 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen en het gevraagde budget voor de ontwikkeling van de zuidkant van het Sportpad. Een belangrijk moment voor alle betrokken partijen bij het Sportpad. De plannen kunnen nu verder uitgewerkt worden.

 • Begroting 2023 vastgesteld

  08 november 2022

  Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2022 is de programmabegroting voor 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vastgesteld.

 • Statement wethouder Peters over De Poelen

  08 november 2022

  Tijdens Visie en Advies op 2 november gaf wethouders Peters een statement over De Poelen. Hieronder kunt u dit statement terug lezen.

  Het is enorm frustrerend wat er nu allemaal gebeurt in De Poelen, want na de grondvervuiling is de situatie met de huisaansluitingen een drama voor alle kopers. En daarin voelen alle betrokken partijen een grote verantwoordelijkheid. En leven we echt mee met de kopers. We doen er daarom alles aan wat we kunnen om dit zo snel mogelijk op te lossen. En daarbij zijn alle partijen uit de VOF, maar ook de NUTS-partijen, bereid om ‘out of the box’ te denken en werken.

 • Berichtgeving bij incident of crisis

  Volg bij een incident of crisis de informatie van de Veiligheidsregio.

 • Kaag en Braassem voor Oekraïne; informatie over hulp en opvang

  23 juni 2022

  De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vluchtelingenstroom naar Europa. Het is een grote tragedie. Hartverwarmend om te zien dat veel inwoners van Kaag en Braassem opstaan en op allerlei fronten willen helpen.

 • Subsidie steunfonds non-profit organisaties

  Financiële steun voor organisaties die door de coronacrisis acute continuïteit- of liquiditeitsproblemen hebben.