Gemeentenieuws

Nieuws van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het webarchief.

 • Verkeersmaatregelen tijdens de Bloemencorso

  20 september 2023

  Er dient rekening te worden gehouden met een afsluiting tijdens de Bloemencorso waarbij gemotoriseerd verkeer de omleidingsroutes dient aan te houden.

 • Gemeenteraad stemt unaniem in met bestemmingsplan Sportpad

  19 september 2023

  Op 18 september stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. In het bestemmingsplan staat in hoofdlijnen op welke manier de ruimte gebruikt en ingedeeld zal worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de plek waar gebouwd wordt, welke functies daar komen en wat de maximale afmetingen van het gebouw zijn. Dit plan is het kader voor de verdere uitwerking. De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan.

 • Tegemoetkoming OZB voor vrijwilligersorganisaties

  18 september 2023

  Bent u vertegenwoordiger van een vrijwilligersorganisatie uit Kaag en Braassem en betaalt uw organisatie jaarlijks nog de Onroerendezaakbelasting (OZB)? Het is nu mogelijk om hiervoor een compensatie te ontvangen.

 • Omgevingswet zorgt voor bestemmingsplanstop

  Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervalt dan. Dit heeft gevolgen voor verzoeken om bestemmingsplannen te wijzigen.

 • Op weg naar jouw gezondheid tijdens Rondje Gezond in Kaag en Braassem!

  15 september 2023

  Op zondag 8 oktober 2023, tussen 13:00 en 16:00 uur, krijgt iedereen de kans om meer te ontdekken over zijn of haar eigen gezondheid tijdens het evenement "Rondje Gezond met thema ‘op weg naar jouw gezondheid’.” Dit evenement zal in veel dorpen plaatsvinden in de hele regio Kaag en Braassem.

 • Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien

  13 september 2023

  Ook in onze gemeente worden kinderen opgevangen door pleeg- en gezinsouders. Dit is hard nodig. We willen al onze kinderen goed kunnen opvangen en daar zijn nog veel meer ouders nodig. Denk u erover na om pleeg- en gezinsouders te worden? Kom dan naar één van de informatiemarkten.

 • Inspraakperiode gestart voor gewijzigde Omgevingsvisie (2024) Kaag en Braassem

  08 september 2023

  Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 11 oktober a.s. hun inspraakreactie (zienswijze) indienen op de bijgestelde Omgevingsvisie (2024) die nu bij de gemeente ter inzage ligt.

 • Nieuwe recreatievisie Kaag en Braassem 2023

  07 september 2023

  De nieuwe Recreatievisie Kaag en Braassem 2023 is af! Hij is opgesteld door onze lokale Stichting Kaag en Braassem Promotie en bevat stevige en waardevolle input vanuit veel inwoners, ondernemers en vrijwilligers die meer dan 300 ideeën & wensen indienden! We gaan nu samen aan de slag met concrete acties. De behoefte aan recreatie zal in toekomst sterk toenemen. Juist ook hier bij ons in de gemeente!

 • Huisvesting werkende jongeren in Roelofarendsveen stap dichterbij

  01 september 2023

  Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft het voornemen om in totaal 75 huurstudio’s en -appartementen voor lokale werkende jongeren te realiseren.

 • Berichtgeving bij incident of crisis

  Volg bij een incident of crisis de informatie van de Veiligheidsregio.