Gemeentenieuws

Nieuws van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het webarchief.

 • Reageer op ideeën over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid

  09 april 2024

  De volgende fase is aangebroken in het participatietraject Wind op Land. Vanaf nu kan iedereen zien welke ideeën er zijn opgehaald tijdens de Dag van de Wind over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid. Ook als inwoner van Kaag en Braassem kunt u de ideeën bekijken én hierop reageren.

 • Gooi geen textiel bij restafval

  09 april 2024

  Kledinginzamelaar Sympany en Gemeente Kaag en Braassem roepen op om in 2024 geen textiel meer in het restafval te gooien. In 2023 is veel textiel via de textielcontainers opgehaald in Kaag en Braassem (114.000 kilo). Tegelijkertijd werd ongeveer eenzelfde hoeveelheid textiel onnodig weggegooid.

 • Stand van zaken project ‘Verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde’

  08 april 2024

  Met dit nieuwsbericht geven wij een update over de stand van zaken met betrekking tot het project ‘Een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde’.

 • Veehouders kunnen (financiële) steun en advies krijgen bij het realiseren van kruidenrijk grasland

  04 april 2024

  Met een bedrag van €15.000 helpt Gemeente Kaag en Braassem haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van boeren kan voor dit bedrag bijna 100 hectare regulier grasland via de actie ‘1001ha’ omgezet worden naar kruidenrijk grasland.

 • Berichten over uw Buurt automatisch in uw mail

  02 april 2024

  De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. Welke verbouwing willen uw buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in uw straat gekapt worden? De gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen heten ‘Berichten over uw Buurt’. Vanaf de week van 8 april ontvangt iedereen van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid automatisch via de e-mail de Berichten over uw Buurt.

 • Gemeente stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  29 maart 2024

  De gemeente stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen. Als gemeente vinden we het belangrijk om starters een handje te helpen op de woningmarkt. Met een woningmarkt die onder druk staat en hoge woningprijzen is het voor veel starters niet makkelijk om een eerste woning te kopen. De huidige regeling stamt nog uit 2010 en wordt nu aangevuld en aangepast door het bedrag te verhogen wat starters kunnen lenen en jaarlijks de maximale koopsom te verhogen tot NHG. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit plan van het college.

 • Houd rekening met drukte bij aanvraag paspoort of ID-kaart

  15 maart 2024

  Verloopt uw paspoort of identiteitskaart? Wacht dan niet tot het laatste moment met het aanvragen van een nieuw reisdocument. De gemeente verwacht dit jaar namelijk extra drukte bij Burgerzaken.

 • Berichtgeving bij incident of crisis

  Volg bij een incident of crisis de informatie van de Veiligheidsregio.