Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG.

Zoekt u gegevens over een woning, kantoor of winkel? Dan kunt u deze digitaal opzoeken in de BAG Viewer van het Kadaster.

Fout in de gegevens? Geef het door

Een fout in de gegevens kan gevolgen hebben als u uw huis verkoopt, bijvoorbeeld voor het verplichte energielabel. U kunt dan vragen om de gegevens aan te passen door een terugmelding via de BAG viewer. U krijgt automatisch bericht zodra de terugmelding is verwerkt.

Meer informatie

Via het contactformulier kunt u uw vraag of opmerking doorgeven aan de gemeente; vermeld hierbij dat het om de BAG gaat.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Wie een fout in de basisregistraties wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo. Via deze website kunt u ook een melding doen.