Starterslening

De starterslening is een extra lening, naast de hypotheek. Dit om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil van wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen. De gemeente verstrekt de starterslening. Daarvoor heeft de gemeente een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De hoogte van de starterslening is afhankelijk van uw financiële situatie en de koopsom van de woning. De lening bedraagt maximaal € 35.000,-

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening:

  • U bent tussen 18 en 45 jaar.
  • U staat 3 jaar aaneengesloten ingeschreven in de gemeente Kaag en Braassem of u kunt aantonen dat u binnen 2 jaar na beëindiging studie terugkeert met een maatschappelijke of economische binding.
  • Het huis dat u wilt kopen staat in Kaag en Braassem.
  • De woning die u wilt kopen wordt gekocht met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van de woning te financieren.
  • Dit is uw eerste koopwoning.
  • U gaat de woning zelf bewonen.
  • U heeft een getekende koopovereenkomst.

Op www.svn.nl vindt u de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de starterslening.

Kijk voor meer informatie in de verordening Starterslening Kaag en Braassem op overheid.nl

Aanvraag

U vraagt de starterslening aan via het contactformulier. Vul uw gegevens in en voeg hierbij ook het voorlopig koopcontact en een identiteitsbewijs toe(deze kunt u als bijlage uploaden).

De gemeente toetst de aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een toewijzingsbrief voor de Starterslening. Vervolgens kunt u de aanvraag digitaal indienen bij SVn; de toewijzingsbrief moet dan toegevoegd worden.

De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting positief is.