Onderwijs

Scholen en kinderopvang, Leerlingenvervoer en Leerplicht

  • Scholen en kinderopvang

    In Kaag en Braassem zijn verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs. Ook is er een school voor voortgezet onderwijs.

  • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

    Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten.

  • Leerlingenvervoer

    U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.