Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

Leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar. De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar, die niet voldoende opleiding of geen diploma hebben, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een mbo-, havo- of vwo-diploma. Een kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken te volgen.

Vrijstelling tot inschrijving

Uw kind kan in 4 gevallen vrijstelling krijgen van inschrijving op een school:

 • uw kind kan niet naar school door een lichamelijke- of geestelijke beperking
 • u vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
 • uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland
 • u leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

 • uw kind is ziek
 • het is een religieuze feestdag
 • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar). De data voor schoolvakanties (rijksoverheid.nl) worden elk jaar landelijk vastgesteld. De scholen in de gemeente Kaag en Braassem behoren tot de regio Midden. Lokaal kan hiervan worden afgeweken. Voor het exacte vakantieschema verwijzen wij u naar de betreffende school.

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week als u toestemming krijgt van de directeur.

Aanvraag

De gemeente Kaag en Braassem heeft het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in Leiden aangewezen om alle zaken die de Leerplichtwet betreffen uit te voeren.

 • Vrijstelling tot inschrijving: U meldt bij de medewerker leerplicht het Regionaal Bureau Leerplicht dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind zijn of haar 5e verjaardag viert. Vanaf die dag is het immers leerplichtig. Na het vijfde jaar kunt u het elk jaar vóór 1 juli doorgeven.
 • Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof): U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Elke school heeft hiervoor eigen procedures. Als het om meer dan twee weken verlof gaat, dan moet u ook toestemming vragen aan de leerplichtmedewerker van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (www.rbl-hollandrijnland.nl).