Specialistische jeugdhulp

Informatie over begeleiding, persoonlijke verzorging, verblijf in instelling en vertrouwenspersoon. Is er meer nodig dan kunt u terecht bij GO! voor jeugd.

 • Go! voor Jeugd

  Is er extra hulp nodig dan kijken we of Go! voor Jeugd oplossing biedt.

 • Jeugdhulp, begeleiding

  Kan een kind (tot 18 jaar) niet of onvoldoende met een beperking omgaan? Dan kan het kind inclusief zijn/haar ouders begeleiding krijgen. De begeleiding is erop gericht het kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn.

 • Jeugdhulp, persoonlijke verzorging

  Kinderen tot 18 jaar kunnen ondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging. Het gaat om kinderen die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. De ondersteuning houdt in, dat iemand anders de dagelijkse handelingen voor persoonlijke verzorging doet. En het kind leert de handelingen zelf te doen.

 • Jeugdhulp, verblijf in instelling

  Soms is ondersteuning van uw kind niet voldoende en heeft uw kind zorg en begeleiding nodig die u in de gezinssituatie niet kunt geven. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan in een instelling hulp en zorg krijgen.

 • Jeugdhulp, vertrouwenspersoon (AKJ)

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk. Zij zijn niet in dienst van de gemeente of het Kernteam.