Jeugdhulp, begeleiding

Kinderen tot 18 jaar en hun ouders kunnen begeleiding krijgen bij problemen. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De begeleiding is erop gericht het kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden, zoals wassen, koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij activiteiten plannen, besluiten nemen of dagelijkse zaken regelen.

Voorwaarden

Begeleiding is er voor:

  • kind met (licht) verstandelijke beperking
  • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • kind met lichamelijke beperking
  • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme).

Uw contactpersoon kijkt samen met u welke begeleiding nodig is, en zoekt deze hulp zo dicht mogelijk in de buurt.

Wilt u liever zelf hulp inkopen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen, dat u zelf kunt besteden. Vraag bij het kernteam naar de mogelijkheden.

Aanvraag

Heeft uw kind begeleiding nodig, dan kunt u contact opnemen met het Kernteam Kaag en Braassem.