Jeugdhulp, vertrouwenspersoon (AKJ)

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk. Zij zijn niet in dienst van de gemeente of het Kernteam. Allereerst luistert uw vertrouwenspersoon naar uw verhaal. U krijgt informatie u over uw rechten en advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtenbrief en bij een gesprek met het Kernteam.

Probeer er eerst zelf uit te komen met de hulpverlener van het Kernteam Kaag en Braassem.

Kosten

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.