Jeugdhulp, verblijf in instelling

Soms is ondersteuning van uw kind niet voldoende en heeft uw kind zorg en begeleiding nodig die u in de gezinssituatie niet kunt geven. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is.

Voorwaarden

De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties:

  • heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'.
  • is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'.
  • heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als dreigt voor te komen dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt.
  • heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven.
  • heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven.

Als uw kind het hele leven in een instelling verblijft, dan regelt uw zorgverzekeraar de vergoeding hiervan en niet de gemeente.

Aanvraag

Neem contact op met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw contactpersoon kijkt samen met u welke begeleiding nodig is en schakelt specialistische hulp in bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Kunnen deze zorgaanbieders niet de juiste hulp bieden, dan kijkt het team met u of een Persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verstrekt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt.