Jeugdhulp, persoonlijke verzorging

Kinderen tot 18 jaar kunnen ondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging. Het gaat om kinderen die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. De ondersteuning houdt in, dat iemand anders de dagelijkse handelingen voor persoonlijke verzorging doet. En het kind leert de handelingen zelf te doen.

Voorwaarden

De gemeente kan ondersteuning aanbieden om uw kind te helpen bij persoonlijke verzorging. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij:

 • wassen
 • aankleden en uitkleden
 • aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen
 • eten en drinken
 • zich verplaatsen (in/uit bed, in/uit bad, van bed naar stoel)
 • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal)
 • wisselen van lighouding of zithouding
 • medicijnen innemen
 • huidverzorging, mond- en gebitsverzorging, scheren, hand- en voetverzorging.

Persoonlijke verzorging is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook begeleiding en verblijf in een instelling.

Persoonlijke verzorging voor kinderen met beperking

Persoonlijke verzorging is er voor een:

 • kind met (licht) verstandelijke beperking
 • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
 • kind met lichamelijke beperking
 • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme). 

Aanvraag

Neem contact opnemen met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw contactpersoon kijkt samen met u welke persoonlijke verzorging nodig is en wat de mogelijkheden zijn vanuit het team. Als het team de begeleiding niet zelf kan bieden, dan schakelt zij specialistische hulp in bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Kunnen deze zorgaanbieders niet de juiste hulp bieden, dan kijkt het team met u of een Persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verstrekt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt.