Roelofarendsveen | Vogelbuurt reconstructie

In 2025 wordt de Vogelbuurt in Roelofarendsveen vernieuwd. Het betreft de wijk rond de straten Kievithof, Lijsterhof, Merelplantsoen en Nachtegaallaan Roelofarendsveen.

De wegen komen in aanmerking voor vernieuwing, omdat de wegen en het onderliggend riool aan vervanging toe is. Voor het riool worden ook de huisaansluitingen afgekoppeld en wordt er een gescheiden stelsel aangelegd. De raad heeft hiervoor geld gereserveerd.

Wat gaan we doen?

Bij deze integrale reconstructie is het doel om het wegvak zowel onder als bovengronds opnieuw in te richten binnen het meegekregen budget. Een belangrijk element hierbij is streven naar tevredenheid onder de te betrekken inwoners en bedrijven uit de buurt. Daarbij krijgt partipicaptie, binnen de kaders, een nadrukkende rol en invulling. Er worden geen aanpassingen aan de snelheid gedaan: de wegen zijn momenteel ingericht als 30 km/u zone en dit blijft in de nieuwe situatie gelijk. De openbare verlichting wordt daarnaast ook vernieuwd.

Planning 

Onderstaand vindt u de planning van het gehele project op hoofdlijn:

  • Begin 2023 – start up en gesprekken inwoners en participatie
  • Begin 2023 -  uitvoering onderzoeken (proefsleuven etc.)
  • Medio/ eind 2023 – Schets ontwerpen en participatie
  • 2024 – definitief ontwerp, voorbereiding aanbesteding
  • 2025 – Uitvoering werkzaamheden

Per stap wordt u geinformeerd over het vervolgproces. De gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Het project Vogelbuurt is hierin ook te vinden.