Rioolaansluiting aanvragen

De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente voorzieningen te treffen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. Voor een aansluiting op de riolering heeft u toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u een aansluiting aanvragen.

Bijzonderheden

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

  • Wilt u alleen het hemelwater aansluiten op het riool en heeft u een watergang direct aan uw perceel, dan hoeft u geen rioolaansluiting aan te vragen. In dit geval moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen.
  • Wilt u een aansluiting van het hemelwater zonder directe watergang aan uw perceel? Of wilt u een aansluiting op het hemelwater- en/of vuilwaterriool? Dan moet u een rioolaansluiting aanvragen.

Voorwaarden

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: vuilwater en hemelwater.

  • u bent verplicht een gescheiden stelsel aan te bieden
  • het hemelwater dient op de dichtstbijzijnde watergang geloosd te worden
  • wanneer er een watergang aan uw eigen perceel grenst, moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen
  • wannee u voor de aanleg van hemelwaterafvoer over openbaar terrein moet, dan dient u dit in de aanvraag vermelden
  • het vuilwater en (indien van toepassing) hemelwater sluit de gemeente op uw kosten aan op het vuilwaterriool en hemelwater riool.

Kosten

De kosten voor het maken van de aansluiting op het eigen deel zijn voor rekening van de eigenaar van het pand of het perceel. Deze kosten worden door de gemeente aan u doorberekend. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie. U ontvangt hiervoor eerst een offerte.

Aanvraag

Stuur deze bijlage(n) mee:

Situatieschets met daarop duidelijk aangegeven:

  • de ligging, diameter en materiaalsoort van de buitenriolering op eigen terrein
  • gewenste diameter en hoogte van de aansluiting

Rioolaansluiting aanvragen via onlinegelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning.

De gemeente neemt contact met u op voor de uitvoering van de aanleg van de aansluiting.

Gerelateerde informatie