Groen en Water

Samen weerbaar voor een veranderend klimaat

Door klimaatverandering hebben we vaker last van extreme regenval en hitte. Dit heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid en biodiversiteit in de gemeente. Samen maken we Kaag en Braassem weerbaar voor een veranderend klimaat. We ruilen tegels in voor planten, vangen water op en zorgen met elkaar voor openbaar groen. Ook houden we samen de buurten en wijken schoon. Zo maken we van onze gemeente een fijne, gezonde leefomgeving voor inwoners, dieren, planten en insecten.

Wat kunt u doen

Tegels eruit, planten erin!

Geveltuinen frissen de buurt op met smalle stroken planten en groen langs de gevel van woningen. Een optie voor straten waar huizen geen voortuin hebben. U helpt de straat vergroenen en dat maakt de buurt gezelliger om te wonen, spelen en buiten te zijn. U kunt het makkelijk zelf of samen met uw buren doen. Bekijk de spelregels op deze webpagina en u kunt aan de slag. Komt u er niet uit, dan helpt de gemeente u op weg.

NK Tegelwippen 2024

Kaag en Braasem doet mee aan het NK Tegelwippen. Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start gegaan. Help de gemeente mee door tegels uit uw tuin te wippen en te vervangen door planten! Tot en met 31 oktober 2024 gaan wij de strijd aan met gemeenten Oestgeest, Voorschoten en Leiderdorp om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen. Meer informatie vindt u op deze webpagina.

Word veehouder met kruidenrijk grasland 

Veehouders kunnen (financiële) steun en advies krijgen bij het realiseren van kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels. Bent u veehouder en wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van 1001ha.

Zo kunt u waterhinder voorkomen

Ons klimaat verandert waardoor we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenval. In een uur valt soms meer regen dan normaal in één maand. Op verschillende plekken leidt dit tot waterhinder of zelfs tot wateroverlast. In de meeste gevallen kunt u zelf stappen ondernemen om waterhinder en -overlast te beperken. Zo draag u uw steentje bij:

  • Vervang verharding voor groen en gras.
  • Plaats een regenton of regenwaterschutting.
  • Koppel de regenpijp van het riool en sluit hem aan op een regenton of een waterzak.
  • Leg een geveltuin aan.
  • Vervang de schutting voor een heg.
  • Plant een boom.
  • Leg een mini-moestuin aan.
  • Creëer een greppel.
  • Leg een groen dak aan.

Wilt u meer weten over wateroverlast en de bovenstaande maatregelen? Ga dan naar deze pagina of neem een kijkje op de website van Milieu Centraal.

 

Wat kunt u met de buurt doen?

Groen en doen: adopteer een stuk openbaar groen! 

Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan het groen in Kaag en Braassem? Dan kunt u samen met uw buren een stuk openbaar groen bij u in de buurt adopteren. U kunt denken aan het beplanten van één of meerdere boomspiegels, de aanleg van een geveltuin, of misschien wel de omvorming van een gazon tot een gezellige ontmoetingsplek in de buurt. Bent u enthousiast? Alle informatie vindt u op deze webpagina.

 

Wat doet de gemeente?

Natuurvriendelijk maaien

Waarom maait de gemeente soms wel of niet? Maaien is nodig, anders krijgen we overal onkruid. Maar we maaien alleen als het nodig is. Insecten, vogels en andere dieren bieden we graag een fijne leefplek, en ook bloemen en kruiden hebben ruimte nodig. Soms maaien we daarom minder. Maar soms is maaien noodzakelijk. Meer informatie over het maaibeleid vindt u op deze webpagina

 

Partners

Stichting Steenbreek

Met een groene tuin kunt u al veel doen aan biodiversiteit en klimaatverandering. Stichting Steenbreek zet zich samen met gemeenten en inwoners, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties in voor een groene, gezonde leefomgeving. Zij willen de trend van de verstening stoppen om onze gezondheid, de biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie te bevorderen. Steenbreek organiseert ieder jaar verschillende Steenbreekacties, waaronder het welbekende NK Tegelwippen! Meer informatie vindt u op de website van NK Tegelwippen

Stichting Groen Licht

Stichting Groen Licht maakt zich sterk voor het behoud van een groen en schoon Kaag en Braassem. Zij bieden natuureducatie aan, gericht op de natuur in Kaag en Braassem, zodat inwoners de natuur in de gemeente ontdekken, waarderen en willen beschermen. Als gemeente werken we met hen samen voor groenontwikkeling waarbij het openbaar groen- en natuurbehoud een belangrijke rol spelen.

In 2014 hebben zij hun groenfonds ingesteld. Doelstelling van dit fonds is om kleinschalige groene initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem te stimuleren om zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Wilt u meer informatie over Stichting Groen Licht? Bezoek de website van Stichting Groen Licht.

Blauwe Zone Kaag en Braassem

Blauwe zones zijn gebieden op de wereld waar mensen langer leven en gezond oud worden. Voor Blauwe Zone Kaag en Braassem dienen deze blauwe zones als blauwdruk. Hun doel: gezondheid voor iedereen in Kaag en Braassem, zonder commercieel oogpunt. Blauwe Zone organiseert regelmatig activiteiten in de gemeente. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief op de website van Blauwe Zone Kaag en Braassem.

Heb jij een groen verhaal? Stuur het op naar duurzaam@kaagenbraassem.nl. We horen er graag meer over!