Woningbouw Emmalaan

De locatie van de basisschool aan de Emmalaan komt vrij door de bouw van een nieuw IKC aan de Cornelis Kempenaarlaan. Voor deze locatie is door IMOSS een verkennende studie gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw. U kunt deze studie bekijken in de BouwApp.

Planning

Deze ontwikkeling kan pas tot uitvoering komen nadat het nieuwe IKC aan de Cornelis Kempanaarlaan is opgeleverd. De verwachting is dat dit in 2025 gebeurt. In de tussenliggende periode hebben verschillende partijen interesse getoond in deze locatie. Denk dan woondiensten Aarwoude, een knarrenhof of mogelijk een vestiging van Dagelijks Leven. Wij gaan de komende periode met deze partijen in gesprek. Tot die tijd worden inhoudelijk geen besluiten genomen over deze locatie.