Woubrugge | Alle projecten

In de komende jaren staan er zowel binnen als buiten de dorpskern van Woubrugge mooie projecten op de planning. We doen ons best de overlast voor inwoners hierbij zoveel mogelijk te beperken. Er zijn veel factoren waar we rekening mee proberen te houden, zoals:

 • (verkeers)veiligheid
 • bereikbaarheid hulpdiensten
 • faciliteren van woon-werkverkeer
 • uw woongenot
 • openbaar vervoer
 • scheiden van verkeersstromen
 • bouwverkeer in beginsel over de twee hoofdwegen
 • bereikbaarheid van bouwlocaties
 • kleine onderhoudswerkzaamheden
 • werkzaamheden van NUTS-partijen
 • evenementen.

Zijn we iets vergeten dat u belangrijk vindt? Vertel het ons! Samen maken we Woubrugge nog mooier.

Lopende projecten in Woubrugge:

Werkzaamheden door derden

Werkzaamheden in de Kerkstraat en nabij rotonde N446 / Kruisweg door Provincie Zuid Holland:

 • 9-16 augustus; plaatsen vooraankondiging parkeerverboden en tijdelijke verkeersvoorzieningen
 • 2 september aanvoer van boormachine voor het intrekken van de eerste mantelbuis vanaf locatie Kruisweg
 • 8 september aanvoer van boormachine voor het intrekken van de tweede mantelbuis vanaf locatie Kruisweg
 • Op 23 september zijn alle werkzaamheden gereed en zijn werklocaties opgeruimd

Een aantal oevers langs de Woudwetering moeten vervangen worden. Deze vervanging is op dit moment niet mogelijk omdat kabels en leidingen die onder de grond liggen in de weg liggen. Met dit project worden kabels en leidingen dieper in de grond gelegd, zodat de oevers vervangen kunnen worden.Dit wordt gedaan door middel van gestuurde boringen onder de weg en de vaarweg door. Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Provincie Zuid Holland. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager John Henzen (06- 54982171). Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jun Yang Tang (06-10160836) 

Op de hoogte blijven

Bekendmakingen over uw buurt vindt u op Over uw buurt.Overheid.nl. U kunt u zich abonneren op de e-mailservice, de app downloaden of de bekendmakingen online inzien.