Woubrugge | Alle projecten

In de komende jaren staan mooie projecten op de planning. We doen ons best de overlast voor inwoners hierbij zoveel mogelijk te beperken. Er zijn veel factoren waar we rekening mee proberen te houden, zoals (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, uw woongenot, evenementen, kleine onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden van andere partijen. Zijn we iets vergeten dat u belangrijk vindt? Geef het door via ons contactformulier. Samen maken we Woubrugge nog mooier.

Lopende projecten in Woubrugge

Informatiemarkt Woubrugge en reconstructie Bateweg

Wij kijken terug op een succesvolle en druk bezochte informatiemarkt afgelopen woensdag 25 mei 2022 in Die Twee in Woubrugge. Van alle projecten kon de meeste actuele informatie worden gedeeld en ook suggesties van inwoners worden opgehaald. Wij constateren dat dit voor 1 belangrijk project voor Woubrugge minder goed is gelukt. Het project Bateweg kan alleen slagen met voldoende betrokkenheid en inbreng vanuit het dorp.

Daarom hebben wij besloten om op een later moment een specifieke bijeenkomst voor dit project te beleggen met een aantal varianten voor de inrichting van deze verkeersader voor het dorp. Hierin komen de vraagstukken van verkeersveiligheid, parkeren, indeling van de weg en trottoir, bomen en alle andere zaken in volle omvang aan de orde. Wij zullen dan een aantal scenario’s voorleggen waarin deze keuzes naar voren komen. Voor de bijeenkomst zullen alle inwoners van Woubrugge worden uitgenodigd want uiteraard is het ook voor alle dorpsbewoners van belang.

Op de hoogte blijven

De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. De aanvragen en de besluiten die de gemeente hierover neemt, vindt u op Overheid.nl/berichten over uw buurt. U kunt u zich abonneren op de e-mailservice of de bekendmakingen online inzien.