Algemeen | Wegwerkzaamheden

Het hele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Naast gemeentelijke projecten zijn er ook andere partijen binnen de gemeente werkzaam. 

Gemeentelijke projecten en werkzaamheden

Een overzicht van de gemeentelijke projecten vindt u per dorp op de pagina Projecten en werk in uitvoering. Bij kleinschalige asfaltwerkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Met aankondigingsborden worden de werkzaamheden kenbaar gemaakt, houd deze daarom goed in de gaten. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de openbare ruimte, het  reinigen en vervangen van rioleringen en het schoonmaken van kolken

Andere partijen

Daarnaast zijn ook andere partijen werkzaam binnen de gemeente. Die vindt u hieronder:

Werkzaamheden sloten, dijken, bruggen en kades - Hoogheemraadschap van Rijnland

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Ook baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse watergangen in Kaag en Braassem. De bagger en het slootvuil dat hier en daar op hopen op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren. Meer informatie hierover vindt u op www.rijnland.net

Werkzaamheden waterleidingen - Oasen

Oasen is het drinkwaterbedrijf dat inwoners van een groot aantal gemeenten in het Groene Hart van drinkwater voorziet. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en storingen op www.oasen.nl/home/actueel. De afgelopen jaren heeft Oasen loden leidingen in de straat vervangen. Meer informatie over loden leidingen vindt u op de website Oasen.nl

Werkzaamheden gas- of stroomkabels - Liander

Netbeheerder Liander legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk. Op de website van Liander staat een overzicht van de geplande werkzaamheden en kunt u actuele storingen bekijken. U kunt zich ook aanmelden op Liander.nl zodat zij u op de hoogte kunnen brengen over een gas- of stroomstoring bij u in de buurt. Kijk voor veel gestelde vragen en meer informatie op de website Liander.nl/werkzaamheden.

Wegwerkzaamheden landelijke wegen - Rijkswaterstaat 

Op de website vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat staat het overzicht van actuele werkzaamheden aan het wegennet in Nederland en over de verwachte verkeershinder op die wegen.

Wegwerkzaamheden provinciale wegen - Provincie Zuid Holland

Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie.