Algemeen | Wegwerkzaamheden

Door werkzaamheden of evenementen kan de bereikbaarheid tijdelijk anders zijn.

Hieronder vindt u informatie over gemeentelijke projecten en werkzaamheden en werkzaamheden door andere partijen. Of kijk op de interactieve kaart melvin.ndw.nu voor actuele wegafsluitingen in gemeente Kaag en Braassem.

Wegwerkzaamheden op kaart bekijken op Melvin.ndw.nu

Let op: Niet alle werkzaamheden staan op de website van Melvin; werkzaamheden van bijvoorbeeld nutsbedrijven staan niet op de website van Melvin. Deze bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om personen die in de buurt wonen op tijd te informeren over hun werkzaamheden. U vindt deze hieronder via 'Andere partijen'. 

Wilt u als uitvoerder werkzaamheden op gemeentelijke wegen in Kaag en Braassem uitvoeren, dan dient u een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) in.

Gemeentelijke projecten en werkzaamheden

Op elke dorpspagina staat een overzicht van gemeentelijke projecten en werk in uitvoering. Bij kleinschalige asfaltwerkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Met aankondigingsborden worden de werkzaamheden kenbaar gemaakt, houd deze daarom goed in de gaten. De gemeente zorgt daarnaast ook voor het onderhoud van de openbare ruimte, het reinigen en vervangen van rioleringen en het schoonmaken van kolken. 

Andere partijen

Daarnaast zijn ook andere partijen werkzaam binnen de gemeente:

Aanleg glasvezel in de gemeente

In onze gemeente zijn een aantal partijen bezig met het aanleggen van glasvezel in de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Algemeen | Aanleg glasvezel in de gemeente

Werkzaamheden sloten, dijken, bruggen en kades - Hoogheemraadschap van Rijnland

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Ook baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse watergangen in Kaag en Braassem. De bagger en het slootvuil dat hier en daar op hopen op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren. Meer informatie hierover vindt u op www.rijnland.net

Werkzaamheden waterleidingen - Oasen

Oasen is het drinkwaterbedrijf dat inwoners van een groot aantal gemeenten in het Groene Hart van drinkwater voorziet. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en storingen op www.oasen.nl/home/actueel. De afgelopen jaren heeft Oasen loden leidingen in de straat vervangen. Informatie over loden leidingen vindt u op de website Oasen.nl

Werkzaamheden gas- of stroomkabels - Liander

Netbeheerder Liander legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk. Op de website van Liander staat een overzicht van de geplande werkzaamheden en kunt u actuele storingen bekijken. U kunt zich ook aanmelden op Liander.nl zodat zij u per sms op de hoogte kunnen brengen over een gas- of stroomstoring bij u in de buurt. Kijk voor veel gestelde vragen en meer informatie op de website Liander.nl/werkzaamheden.

Uitbreiding stroomnet in de gemeente

Eind 2024 starten Liander met de uitbreiding van het stroomnet. Dat doen ze door het plaatsen van nieuwe elektriciteitshuisjes. Het elektriciteitshuisje - ook wel elektriciteitsruimte genoemd - is een belangrijke bouwsteen van ons energienetwerk. Meer informatie is te vinden op de website van Liander.

Wegwerkzaamheden landelijke wegen - Rijkswaterstaat 

Op de website van Rijkswaterstaat staat het overzicht van actuele werkzaamheden aan het wegennet in Nederland en over de verwachte verkeershinder op die wegen.

Wegwerkzaamheden provinciale wegen - Provincie Zuid Holland

Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie.