Woubrugge | Integraal Kindcentrum

De basisscholen De Esselyckerwoude en CBS de Kinderkring zijn ruim 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is in 2019 in samenspraak met de schoolbesturen, de kinderopvang (Snoopy), peuterspeelzaal (FloreoKids) en sportverenigingen (VV Woubrugge, beheer Sporthal, ijsclub, biljart en tennisclub) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Woubrugge te realiseren. Uit deze verkennende studie is de locatie van de huidige Kinderkring, Cornelis Kempenaarlaan 2-4 als voorkeurscenario aangewezen.

Planning

De gemeenteraad heeft begin juli 2021 een unaniem besluit genomen over het vervolg van het IKC Woubrugge. Nu het project doorgang kan vinden, wordt er samen met de betrokken kindpartners een programma van eisen voor het IKC Woubrugge uitgewerkt. Het streven is om medio 2023 te starten met de bouw. Nadat de bouw is gestart, wordt de infrastructuur definitief uitgewerkt, zodat dit gelijktijdig met het IKC Woubrugge af is.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij een aantal projecten gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn!