Woubrugge | Integraal Kindcentrum

De basisscholen De Esselyckerwoude en CBS de Kinderkring zijn ruim 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is in 2019 in samenspraak met de schoolbesturen, de kinderopvang (Snoopy), peuterspeelzaal (FloreoKids) en sportverenigingen (VV Woubrugge, beheer Sporthal, ijsclub, biljart en tennisclub) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Woubrugge te realiseren. Uit deze verkennende studie is de locatie van de huidige Kinderkring, Cornelis Kempenaarlaan 2-4 als voorkeurscenario aangewezen.

Planning

De gemeenteraad heeft begin juli 2021 een unaniem besluit genomen over het vervolg van het IKC Woubrugge. 

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Woubrugge en de omgeving daaromheen zijn gestart. In 2021 is krediet toegekend. Ook is de locatie voor het IKC gekozen: Cornelis Kempenaarlaan. Hier komt ook een zogenaamde ‘kiss and ride’ strook waar ouders hun kinderen op een veilige manier bij school af kunnen zetten. De eerstvolgende stap is het selecteren van een bureau voor het projectmanagement en het programma van eisen. Hier gaat de gemeente, samen met WijdeVenen en FloreoKids, de komende maanden mee aan de slag.

De gemeente combineert deze ontwikkeling met een reconstructie van de weg en het vernieuwen van de riolering rond het nieuwe gebouw. In de tussenliggende periode wordt met de betrokken partijen nagedacht over de invulling van het participatieproces. De weg rondom het IKC wordt opnieuw ingericht. Ook de riolering voor het nieuwe IKC moet aangelegd worden. Het vaste onderhoud aan het riool wordt op deze locaties dan ook meteen meegenomen. Zo is ook het gebied rondom het IKC weer toekomstbestendig. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting in 2026 afgerond.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij een aantal projecten gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn!