Inburgering

Komt u vanuit een ander werelddeel in Nederland wonen? Dan moet u meestal inburgeren. Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee in de samenleving. U leert de Nederlandse taal, hoe alles werkt en hoe wij met elkaar omgaan in Nederland. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. Sinds 1 januari 2022 begeleidt de gemeente inburgeringsplichtige nieuwkomers, gezinsmigranten en overige migranten bij hun inburgering.

Plan Inburgering en Participatie

De gemeente helpt u bij uw inburgering. Dit doet de gemeente met een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP) voor de inburgeringsplichtige. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het taalonderwijs eruit zal zien.

Taalonderwijs

Voor taalonderwijs kunnen inburgeraars terecht op de website Echt Nederlands.

Contact

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet Inburgering? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft neemt u contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken). U kunt voor meer informatie ook terecht op de website van De Driemaster.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Wet Inburgering op de website van de Rijksoverheid.