Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven of ontvangt u post voor iemand die niet (meer) op uw adres woont, dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. De gemeente kijkt dan in de basisregistratie personen (BRP) of de persoon op uw adres staat ingeschreven. Is dit het geval, dan onderzoekt de gemeente waar deze persoon echt woont.  

Na het afronden van het onderzoek zijn er 2 mogelijkheden:

  • de persoon geeft zelf zijn verhuizing door en wordt op dat adres ingeschreven;
  • het is niet duidelijk waar de persoon woont en wordt uitgeschreven van uw adres. De gemeente past de BRP aan.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • het adres waar de aanvraag adresonderzoek over gaat;
  • of u bewoner, belanghebbende, eigenaar of verhuurder bent;
  • voor- en achternaam en geboortedatum van de persoon die op uw adres staat ingeschreven (voor zover bekend);
  • gegevens van de persoon waar dit adresonderzoek betrekking op heeft (voor zover bekend);
  • eventueel aanvullende informatie over de persoon zoals nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens familie, vrienden, werkgever.

 Adresonderzoek aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Voorwaarden

Een adresonderzoek kan alleen aangevraagd worden door:

  • de bewoner, belanghebbende, eigenaar of verhuurder;
  • een (gerechts)deurwaarder;
  • een overheidsinstantie.
Bijzonderheden

De gemeente kan geen onderzoek doen als u post ontvangt van niet-overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld geadresseerde reclamepost. U kunt op mijn.overheid.nl inzien hoeveel personen er op een adres staan ingeschreven. 

Kosten

Geen.