Verhuizing doorgeven (adreswijziging)

Staat u al ingeschreven in Nederland maar wilt u uw adres wijzigen? U kunt dit vanaf 4 weken van tevoren tot 5 dagen na uw verhuisdatum doorgeven. Verhuist u naar een andere gemeente dan Kaag en Braassem, dan moet u bij de nieuwe gemeente uw aangifte doen.

Komt uw aangifte na de wettelijke 5 dagen bij ons binnen, dan houden wij de datum van ontvangst als verhuisdatum aan. U kunt vanaf 16-jarige leeftijd zelfstandig een aangifte adreswijziging doen. Naar aanleiding van uw aangifte kan er mogelijk een adresonderzoek plaatsvinden.

Wie kan er een adreswijziging doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Voor uw echtgenoot/geregistreerd partner en uw kinderen als u op hetzelfde adres woont en naar hetzelfde adres verhuist.
 • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.
 • De curator voor een persoon die onder curatele staat.
 • Gaat uw kind bij de andere ouder wonen? Vul het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder in (u logt in met DigiD).

Wat heeft u nodig?

 • Verhuist u naar een huur- of een koopwoning dan moet een kopie van uw volledige huur- of koopovereenkomst meezenden.
 • Gaat u bij iemand inwonen dan kan de hoofdbewoner op onze website het formulier toestemming inwoning invullen (u logt in met DigiD).
 • Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis maar u heeft geen huurcontract op uw naam? Stuur dan de bevestigingsbrief van de instelling of verzorgingshuis mee.

Aanvraag

Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl.

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD.

 

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Verhuizing doorgeven zonder DigiD

Het makkelijkst is om uw verhuizing door te geven met DigiD. Lukt dit niet dan kunt u een mail sturen naar info@kaagenbraassem.nl voor een schriftelijk formulier. Bij een schriftelijk formulier moet u een kopie van uw legitimatiebewijs, uw volledige huur- of koopovereenkomst of toestemming inwoning met kopie legitimatie van de toestemminggever meezenden.

Verhuizing doorgeven aan de balie

U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee:

 • Uw legitimatie.
 • Verhuist u naar een huur- of een koopwoning dan neemt u een kopie van uw volledige huur- of koopovereenkomst mee.
 • Gaat u bij iemand inwonen dan kan de hoofdbewoner het formulier toestemming inwoning invullen (u logt in met DigiD). Lukt dit niet dan kan deze persoon meekomen naar de afspraak of een mail sturen naar info@kaagenbraassem.nl voor een schriftelijk formulier. Bij een schriftelijk formulier hoort een kopie legitimatiebewijs.
 • Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis maar u heeft geen huurcontract op uw naam? Neem dan de bevestigingsbrief van de instelling of verzorgingshuis mee.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

 

 

Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u vanuit het buitenland naar Kaag en Braassem komt of als u naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP).

Wie moet de verhuizing melden?

 • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
 • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
 • curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden?

 • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
 • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Voorwaarden

U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven.

Bijzonderheden

Emigratie / Vertrek naar het buitenland

Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten op Nederlandwereldwijd.nl van rijksoverheid.  

Aanvraag

Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl:

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD 

Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD

Emigratie doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken.

U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee: