Inschrijven vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland, of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich persoonlijk opnieuw inschrijven bij de gemeente Kaag en Braassem. Dit is wettelijk verplicht.

Voorwaarden en aanvragen

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u opnieuw in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en op of ná 1 oktober 1994 vertrok uit Nederland.

Als u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland of voor het eerst in Nederland komt wonen, gelden andere regels. In dat geval moet u zich melden bij de gemeente voor een Eerste inschrijving in Nederland.

U moet meenemen:

  • een geldige identiteitsbewijs (reisdocument)
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte
  • een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner, wanneer u bij iemand gaat inwonen of samenwonen
  • een koop- of huurcontract, of akte van levering bij een koopwoning.

Aanvragen

Maak een afspraak met de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Extra documenten

Soms hebt u extra documenten nodig:

  • als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.