Vaarvergunningen

Als u wilt varen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Kijk voor het overzicht en het aanvragen van een vaarvergunning op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Snelvaarverbod Braassemermeer

Op het Braassemermeer geldt een snelvaarverbod. Er mag niet sneller worden gevaren dan 12 km per uur. Als u op het Braassemermeer sneller wilt varen dan 12 km per uur, dan heeft u een ontheffing nodig. 

U kunt de volgende ontheffingen aanvragen:

Jaarontheffing (vaste of bedrijfsontheffing)

Een jaarontheffing is geldig voor een periode van een jaar. Het huidige seizoen loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Aanvraag jaarontheffing

Vul met uw DigiD het digitale formulier bovenaan deze pagina in. U betaalt de jaarontheffing tijdens uw online aanvraag en ontvangt de jaarontheffing direct per e-mail.

Dagontheffing

Een dagontheffing is geldig voor een dag. Dagontheffingen worden afgegeven met een maximum van vier per dag, en zijn verkrijgbaar bij het veerpont Paddegat in Woubrugge. Telefoonnummer 0172 519329. Kijk voor meer informatie op de website www.vanleersum.com.

Voorwaarden

Kosten seizoen 1 april 2020 tot 1 april 2021

Het tarief voor de jaarontheffing bedraagt € 287,85
Voor het doorgeven van een wijziging (nieuw registratiekenteken) betaalt u € 25,30
Een dagontheffing kost € 43,70

Bezwaarclausule

Begunstigde beschikking

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij ons college. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij ons college ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden.

Leges

Met betrekking tot het legesbedrag kunt u op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen gedurende zes weken vanaf de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit bij de heffingsambtenaar een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Indien u in uw bezwaarschrift de wens daartoe te kennen geeft, zult u worden gehoord.